مزایای برج های خنک کننده

مزایای برجهای خنک کننده فایبر گلاس (Y.T.K) در مقایسه با برجهای دیگر

  1. به دلیل راندمان بالای عملکرد پکینگ های برجهای فایبر گلاس ایجاد کاهش دمای آب در گردش سیستم به سهولت وبا حد اقل انرژی مصرفی میسر می باشد.
  2. وزن بسیارکم وسطح صدای تولید شده پایین برجهای فایبر گلاس نسبت به برجهای دیگراز مزایای بسیار عمده آنها می باشد.
  3. در برجهای فایبر گلاس ساخت این شرکت از پروانه های FRP بامقطع Air Foil استفاده می شود که باعث بالا رفتن قدرت خنک کنندگی دستگاه و کاهش ضایعات جانبی ناشی از کارکرد آن می گردد. (مانند شدت صوت بسیار پایین و افزایش حجم هوای جابجا شده در برج به ازای واحد قدرت مصرفی آن )
  4. قدرت مصرف شده الکترو موتور ودر نتیجه آمپر مصرف شده آن در برجهای فایبر گلاس 10 تا 20 %مدل های مشابه آنها می باشد ودر نتیجه مصرف برق به طور فوق العاده کاهش می یابد.
  5. به دلیل گسترده شدن لوورها ورود هوابه برج در پیرامون برج های فایبر گلاس حجم هوای مکیده شده به دستگاه افزایش یافته وسبب عملکرد یکنواخت ، موثر وکارایی این برجها می گردد. این ویژگی باعث کاهش صدا،کاهش آمپر مصرفی وافزایش نسبت حجم هوا به حجم آب برج می شود.
  6. به دلیل روش ساخت برجها ی فایبر گلاس امکان آنکه برجها به صورت قطعه قطعه ودمونتاژ تولید شوند وجود داشته ومی توان آنهارا از فضاهای باریک بوسیله حمل نفری عبور داده ودر محل نصب مونتاژ نمود .
  7. زمان تحویل برجهای فایبر گلاس 10 الی 20روز بوده وقابل مقایسه با برجهای دیگر که عمدتا زمان تحویلشان بیش از سه ماه است نمی باشد.
  8. به دلیل شکل ظاهری برج های فایبر گلاس زیر سازی این برج ها بسیار آسانتر از برجهای دیگر اجرا می شوند وبر حسب مکان استقرارشان می توان آنهاراروی کلاف چهار پایه فلزی هم نصب نمود.
  9. بدلیل افت فشار بسیار پایین در برج های خنک کننده دیگر(بدلیل استفاده نکردن از نازل های پاشش آب) مدل وسایز پمپ نصب شده برروی خط آب در گردش در سیستم احتمالا کوچکتر وارزانتر خواهد گردید.