تعریف برج خنک کننده

تعریف برج خنک کننده

برج خنک کننده در زبان لاتین به صورت Cooling tower نوشته میشود . کولینگ تاور عبارت است از دستگاهی جهت خنک سازی وایجاد هوای خنک . برج خنک کننده یا کولینگ تاور در دو نوع مدار باز و مدار بسته عرضه میگردد . عملکرد هر دو نوع جنس یکسان میباشد . کولینگ تاور ها از حیث نظر جنس نیز به سه نوع فلزی , فایبر گلاس و یا ترکیبی از این دو ساخته می شود . برج خنک کننده یا کولینگ تاور از نظر شکلی نیز عمدتا به دو صورت مکعبی یا مدور عرضه میگردد . برج خنک کننده مدور عمدتا از نوع فایبر گلاس بوده داری استحکام و قابلیت جابجایی راحت وسرویس کاری آسانی میباشد .